Finns det något liv före döden?

Förblindade av frågan om vad som väntar
bortom tiden, vår vandring här,
ingen kan veta vart vägarna bär.

Förbrukade av ängslan för morgondagen,
ovissheten, vad händer sen?
Men dagen i dag, vad gör vi av den?

Här är platsen, nu är stunden,
innan oron berövat oss glöden.
Fri att leva, eller bunden,
vem kan planera nöden?
Finns det något liv – före döden?

Förstockade av misstro mot det vi möter
Medan livet går oss förbi
kväver vi lusten med lyxbryderi.

Här är platsen, nu är stunden.
Innan oron berövat oss glöden,
Fri att leva, eller bunden,
vem kan planera nöden?
Vad gör vi med vårt liv – före döden?