Helhet

Bara min vardag är inte jag,
bara min vila är inte jag,
bara min tro är inte jag.
Min vardag, min vila, min tro är jag.

Bara mitt mörker är inte jag,
bara min gryning är inte jag,
bara mitt ljus är inte jag.
Mitt mörker, min gryning, mitt ljus är jag.

Bara min längtan är inte jag,
bara min vandring är inte jag,
bara mitt mål är inte jag.
Min längtan, min vandring, mitt mål är jag.