En stund för mig själv

Jag behöver en stund
för mig själv,
krypa in i mitt skal,
klara av några val,
möta viljor och tankar
som otåligt vankar
av och an,
jag ska göra vad jag kan.

Jag behöver en stund
för mig själv,
bara sitta och vänta
min själ, våga glänta
på dörrar och fönster,
se invanda mönster
som dröjt kvar,
kanske finna några svar.

Jag behöver en stund
för mig själv,
växla ner, få distans,
hitta kraften som fanns,
minnas dagar som flytt,
se på allt ur ett nytt
perspektiv,
i ett rimligare liv.