Stå och se på

Man kan stå och se på
hur andra går in i väggen
eller fastnar med skäggen
i brevlådans lock.
Man kan nicka och le
lite grand överseende
när mindre lyckade skeenden
kommer i flock.

Det är lätt, när man står utanför,
se nyktert på de misstag andra gör,
andra gör.

Men inte lär man sig något av de’,
fast man upplevt alltihop från strax brevé.
Snubblar över samma frågor,
bränner sig illa på samma lågor,
trampar samma spår,
fast man redan sett
hur det går.

Det är inte så svårt
att tolka tillvarons kluster
som speglar andras förluster
och andras besvär.
Det ligger nära till hands
att tala spydigt förklenande
om en trött eller skenande
medresenär.

Det är lätt, när man har krafter kvar,
raljera över felsteg andra tar,
andra tar.

Men inte lär man sig något av de’,
fast man upplevt alltihop från strax brevé.
Snubblar över samma frågor,
bränner sig illa på samma lågor,
trampar samma spår,
fast man redan sett
hur det går.