Mormor – ett samhällsproblem?

Mormor var en riktig antitillväxtaktivist.
Hon sylta’ och safta’ av trädgårdsfrukten,
hon snålade envist, med sprudlande list,
och undanhöll därmed från BN-Produkten
varenda månad en ansenlig summa,
trots låglönejobb blev hon rik, som gumma.

Morfar var skomakare, musikant.
Cirkulärekonomisk och rädd om planeten.
Förnöjsam med livet, men ofta på kant
med hellre-köpa-nytt-än-laga-mentaliteten.

Det blir så absurt när man tänker därpå
att idag, i vårt gällande pengasystem,
så hade förmodligen dom, båda två

betraktats som ett allvarligt samhällsproblem.